FN-dagen 2022

24.10.2022
14:00
Ål kulturhus

Under årets FN-dag rettar vi blikket mot FN-sine 17 berekraftsmål. 
FNs berekraftsmål er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030. 
For å nå måla må vi alle ta ansvar, gjere små og store grep for å redusere forbruket og auke kunnskapen vår. For å møte utfordringane treng vi handlingskraft, medvit, endringsvilje og ikkje minst å motivere kvarandre! Dei globale måla krev lokalt engasjement frå meg og deg.  

Dagen blir for store og små på kulturhuset og i nærområdet rundt. Det blir aktivitetar, foredrag, fagsamling, kunst og kultur.

Har du lyst å delta med din kompetanse og lidenskap? Ta kontakt!  

Program på Ål kulturhus, inne og ute, heile dagen.

Gratis inngang!

 

 

Arrangør:

Ål kulturhus, Ål kulturskule, Ål bibliotek, Ål introsenter, Ål frivilligsentral og Ål ungdomsfrivilligsentral. 

 

Powered by New Mind | tellUs Search © Developed by Bewide AS