Back
© Anne-Kristin Aasberg

Julemarked på Geilo

 • Beskrivelse

  Velkommen til vårt stemningsfulle julemarked i Geilo sentrum!  

  Åpningstider

  Fredag 17. november    kl. 15 – 19            Vinteråpning på Geilo

  Lørdag 18. november    kl. 10 – 17           

  Søndag 19. november   kl. 11 – 15                                          

   

  Fredag 15. desember    kl. 15 - 18

  Lørdag 16. desember    kl. 10 – 16

  Søndag 17. desember   kl. 11 – 15

   

  Fredag 22. desember    kl. 15 – 20

  Lørdag 23. desember    kl. 10 – 16


  I våre koselige boder får du kjøpt flott håndarbeid og deilig, lokalprodusert mat, og ved bålpanna kan du få igjen varmen.
   

  Ønsker du å være med på årets julemarked?

  Julemarkedet har 5 stk boder i tre, på ca 11 m2 til utleie. Bodene har strøm, lys og terrassevarmer, men for energikrevende utstyr må ekstra strøm bestilles. Bodene er låsbare, så man trenger ikke å rydde ut for hver gang. Bodene er også pyntet med julelys og fjøslykter med levende lys. Dørene kan åpnes fullt, halvt og diskåpning. Julebodene kan leies for hele perioden eller enkelthelger. Det er ikke mulig å leie bodene for enkeltdager.

  Egen stand/telt på julemarkedet kan tillates, men må omsøkes og godkjennes av julemarkedkomiteen.

  Utstillere med kunst- og håndverksprodukter, lokal mat og egenproduserte juleprodukter kan søke om plass på julemarkedet. Arrangøren ønsker at markedet skal ha et bredt varespekter og julemarkedskomiteen har det endelige ordet når det gjelder valg av utstillere. Arrangøren har anledning til å avvise produkter og evt. justere areal og antall dager det er søkt om. Utstillere vil også prioriteres etter lengde på salgsperioden (antall dager på julemarkedet). Fremleie av salgsplassen er ikke tillatt, men flere personer/virksomheter kan gå sammen om å dele en bod.

  Det er en betingelse for deltakelse på markedet at utstillerne pynter bodene og skaper julestemning, samt sørger for å tenne/slukke fjøslyktene og holde liv i felles bålpanne. Plakater/skilt skal ha en utforming som passer til profilen på markedet og produktene. Plakater o.l. i selvlysende farger passer eksempelvis ikke med julemarkedets profil. Arrangøren forbeholder seg retten til å fjerne uegnet reklame. Utstiller er ansvarlig for montering og demontering av egen vareutstilling at det er ryddig både inne i og utenfor egen bod og at avfall tømmes i nærliggende spann, eller tas med til avfallsmottak. Utstiller er ansvarlig for eventuelle skader som påføres boden.

  Godkjenning og betaling

  Ingen utstillere blir godkjent før søknadsskjemaet foreligger ferdig utfylt. Søknadsfrist er 15. oktober, svar fra arrangøren sendes ut innen 1. november. Utstilleren må bekrefte plassen som tilbys, og deretter betale bodleie innen fristen. Påmelding er bindende og det er ikke mulig å få leiesummen refundert.

  Forsikring og kontantomsetning  Utstilleren er ansvarlig for evt. forsikring av varene under julemarkedet. Utstiller forplikter seg videre til å sette seg inn i og etterleve regelverket om dokumentasjon av kontantomsetning.

  Mattilsynet

  Ved salg av matvarer må produsenten sørge for nødvendige tillatelser hos Mattilsynet når det gjelder produksjon og godkjent produksjonssted. For å kunne registrere seg hos Mattilsynet må man ha firma med registrert adresse i Norge. Innmelding til Mattilsynet om salg av mat på julemarkedet gjøres av arrangøren.

  Sikkerhet

  Tillatelse til grilling/steking skal om nødvendig innhentes på forhånd fra arrangøren og alle utstillere plikter å ha eget egnet brannslokkeutstyr på salgsplassen.

  Kjøretøy og parkering

  Det er ikke tillatt med transport eller parkering med bil/tilhenger på markedsområdet i åpningstiden. Utstilleren må selv ordne med parkering på regulerte parkeringsplasser.

  Julemarkedets åpningstider, opp- og nedrigg

  Utstiller forplikter å holde seg til oppsatte åpnings- og stengetider for julemarkedet. Når utstiller forlater boden skal den etterlates fri for dekorasjoner, spiker o.l. For utstillere som serverer mat og drikke skal boden etterlates uten matrester og søl. Lys, varme og elektriske apparater skal, om mulig, slås av mellom hver gang boden er i bruk. Dersom dette ikke overholdes forbeholder arrangøren seg retten til å foreta nødvendig oppryddingsarbeid for utstillers regning.

  Åpningstider

  Fredag 17. november    kl. 15 – 19            Vinteråpning på Geilo

  Lørdag 18. november    kl. 10 – 17           

  Søndag 19. november   kl. 11 – 15                                          

  Fredag 16. desember    kl. 15 - 18

  Lørdag 17. desember    kl. 10 – 16

  Søndag 18. desember   kl. 11 – 15

  Fredag 22. desember    kl. 15 – 20

  Lørdag 23. desember    kl. 10 – 16

  Opp- og nedrigging skal foregå til bestemte tider: Opprigg er klokken 16.00 torsdag 16. november, eller inntil tre timer før julemarkedet åpner. Nedrigg kan ikke starte før julemarkedet stenger for dagen. Registrerer arrangør nedrigg før julemarkedets stengetid kan dette medføre en bot på kr. 500,- eks. mva.

  Oppmøte

  Dersom utstilleren ikke møter opp innen en time etter julemarkedets åpningstid, mister denne retten til boden. Hvis utstilleren unnlater å møte opp en eller flere markedsdager på grunn av dårlig vær e.l., risikerer den å miste plassen de resterende dagene. Påmeldingsgebyr og bodleie vil ikke bli refundert. En eventuell beslutning om å stenge markedet ved dårlig vær tas av arrangøren.

  Strøm

  For å unngå strømbrudd under julemarkedet er det viktig at alle utstillere benytter seg av strømkabler som er tilpasset utendørsbruk og strømmengde, samt at en bestiller tilstrekkelig med strøm dersom en har energikrevende maskiner/apparater i boden (f.eks vannkoker, kaffetrakter, ekstra varmeovn o.l.).

  Force majeure

  Dersom Julemarkedet på grunn av force majeure: Uforutsette forhold, brann, flom eller lignende ikke kan avvikles, vil ikke innbetalt beløp bli refundert.

  Priser

  Fra kr 450,- pr helg, avhengig av hvilken helg det er og om leietaker er kommersiell eller hjemmeprodusent/småskala/hobbybasert.

  Arrangør

  Visit Geilo AS                                    E-post: post@geilo.no

  Vesleslåttvegen 13                        Tlf: 32095900

  3580 Geilo

   

  Ta kontakt med line@geilo.no for å få tilsendt søknadskjema!

 • Tid og sted

  Fredag15.12.2017
  Lørdag16.12.2017
  Søndag17.12.2017
  Fredag22.12.2017
  Lørdag23.12.2017
 • Kart

 • Kontaktinfo